2022 оны 8 сарын 11
19.4°C

Эрдэнэт пост

ИРГЭН ТАНЫ МЭДЭХ ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ

Редакцийн үйл ажиллагаа

Бид хэн вэ?

Бид бие даасан, хараат бус сэтгүүл зүйг эрхэмлэсэн чөлөөт уран бүтээлчид.

Бид Орхон аймагт болж буй үйл явдлыг газар дээрээс нь түргэн шуурхай, элдэв засваргүйгээр шууд мэдээлж иргэн таны мэдэх эрхийг хангахын төлөө ажилладаг.

Бид мэдээллээ www.erdenetpost.mn сайт, www.facebook.com/erdenetpost.mn  хуудас, www.youtube.com болон EBS телевизээр тус тус нийтэлдэг.

Хэрэглэгчтэй холбоотой ямар мэдээллийг цуглуулдаг вэ?

Сэтгэгдэл

Хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээхийн тулд ил тод байх зарчмыг баримтлан өөрийн талаарх мэдээллийг оруулсан байх шаардлагатай бөгөөд үүнээс илүү мэдээллийг редакцийн зүгээс шаардахгүй.

Сэтгэгдэл үлдээсэн хэрэглэгч зүйл бус үг хэллэг хэрэглэхгүй байх, бусдыг илт гутаан доромжилсон болон тэдгээрийн нэр төр, шашин, үзэл баримтлал болон чиг баримжаанд шууд болон шууд бусаар халдсан утга агуулга бүхий нийтлэл, үг хэллэг хэрэглэхгүй байх ёстой. Хэрэв ийм төрлийн сэтгэгдэл үлдээсэн бол редакцийн зүгээс нийтлэлийг устгах арга хэмжээ авах эрхтэй.

Сэтгэгдэл үлдээсэн хэрэглэгч сэтгэгдэлтэй холбоотой хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ.

Медиа контентууд

Бидний ашиглаж байгаа дүрс бичлэг, зураг болон бусад материалууд бүгд зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан.

Санал хүсэлт

Гомдол, санал хүсэлт

Хэн ч болов редакцийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт, шүүмжлэлийг редакцийн байранд биечлэн ирж өгөх манай редакцийн цахим хаяг info@erdenetpost.mn албан ёсоор илэрхийлэх эрхтэй.

Таны ирүүлсэн санал хүсэлтийг ажлын 5 хоногт багтаан шийдвэрлэж хариу өгөх болно.