2022 оны 8 сарын 11
19.5°C

Эрдэнэт пост

ИРГЭН ТАНЫ МЭДЭХ ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ

Энэ онд 55.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 135 ажил хийж гүйцэтгэнэ

2022 онд Орхон аймаг 55.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 135 ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 75 ажил нь орон нутгийн төсвөөр, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 5 ажил, Баян-Өндөр сумын ОНХС-ийн санхүүжилтээр 36 ажил, Жаргалант сумын ОНХС-ийн санхүүжилтээр 22 ажил гүйцэтгэхээс өнөөдрийн байдлаар 115 ажлын гэрээ хийгджээ.

About Post Author