2022 оны 8 сарын 11
19.7°C

Эрдэнэт пост

ИРГЭН ТАНЫ МЭДЭХ ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ

УЛСЫН ШАЛГАЛТЫН ТОВ ГАРЛАА

БСШУС-ын сайдын 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/425 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын болон сургалтын чанарын үнэлгээний журам”-ын 5.4 дүгээр заалт, БШУ-ны сайдын 2022 оны А/38 дугаар тушаалаар баталсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2021-2022 оны хичээлийн II, III улирлын хичээл эхлэх, үргэлжлэх, дуусах хугацаа”-нд үндэслэн УЛСЫН ШАЛГАЛТ-ын товыг Боловсролын үнэлгээний төвөөс тогтоо гаргажээ.

Бага анги: 5-р ангийн шалгалт : Монгол хэл- 2022.06.06

                                                           Математик-2022.06.08

                                                           Хүн ба байгаль- 2022.06.10-нд 10 цагт эхэлж  60 минут үргэлжилнэ.

Суурь  боловсрол: 9-р ангийн шалгалт:  Монгол хэл- 2022.06.13

                                                                       Математик-2022.06.14

                                                                      Сонгох шалгалт- 2022.06.16-нд

                                                                      Гадаад хэл-2022.06.17-нд 10 цагт эхэлж  80 минут үргэлжилнэ.

Бүрэн дунд боловсрол: 12-р ангийн шалгалт:  Монгол хэл- 2022.06.13

                                                                       Математик-2022.06.14

                                                                      Сонгох шалгалт- 2022.06.15-нд

                                                                      Гадаад хэл-2022.06.16-нд 9 цагт эхэлж  80 минут үргэлжилнэ.                           

Улсын шалгалтын зохион байгуулалтын асуудлаар яг одоо аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газар, дүүргийн Боловсролын хэлтсүүдэд Боловсролын үнэлгээний төвөөс мэдээлэл өгч байна.

эх сурвалж: Боловсролын ерөнхий газар

About Post Author