2022 оны 8 сарын 11
19.4°C

Эрдэнэт пост

ИРГЭН ТАНЫ МЭДЭХ ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ

ОРХОН АЙМГИЙН ТӨВЛӨРСӨН ХОГИЙН ЦЭГИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ НЭМЭГДЭЖ 180 ГА ГАЗРЫГ БҮРХЖЭЭ

ОРХОН АЙМГИЙН ТӨВЛӨРСӨН ХОГИЙН ЦЭГИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ НЭМЭГДЭЖ 180 ГА ГАЗРЫГ БҮРХЖЭЭ

 Орхон аймгийн төвлөрсөн хогийн цэг болох Алтанбулагийн толгой албан ёсоор 80.3 га газрыг хамардаг байсан бол хог хаягдлын овор, төрөл, иргэд аж ахуй нэгжийн хариуцлагагүй үйлдлийн улмаас өнөөдрийн байдлаар 180 га газрыг бүрхэж хэмжээгээ тэлсэн байна. Өнгөрсөн 7-р сараас эхлэн аймгийн төвлөрсөн хогийн цэгт 10 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй эрдэмтдийн баг ирж ажиллан хог хаягдлыг цэгийн талбайн хэмжээг 180 га газрыг бүрхсэн байгааг тогтоожээ. Орхон аймгийн нийт өрхийн 70 орчим хувь нь гэр хороололд амьдарч байгаа юм. Үүнээс улбаалан хог ачилтын асуудал тулгамдсан асуудлын нэг болоод байгаа юм. Учир нь гэр хорооллын нэг багт 45-60 хоногийн давтамжтай хог ачилт хийгдэж байгаа нь иргэдийн дунд бухимдал үүсгэж байгаа гол шалтгаан болдог.  Тиймээс аймгийн хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах зорилгоор ХТГ, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Ухаалаг Эрдэнэт” төслийн хүрээнд богино хугацаатай туршилтын төслийг эхлүүлэх гэж байна.

 Орхон аймгийн төвлөрсөн хогийн цэг болох Алтанбулагийн толгой албан ёсоор 80.3 га газрыг хамардаг байсан бол хог хаягдлын овор, төрөл, иргэд аж ахуй нэгжийн хариуцлагагүй үйлдлийн улмаас өнөөдрийн байдлаар 180 га газрыг бүрхэж хэмжээгээ тэлсэн байна. Өнгөрсөн 7-р сараас эхлэн аймгийн төвлөрсөн хогийн цэгт 10 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй эрдэмтдийн баг ирж ажиллан хог хаягдлыг цэгийн талбайн хэмжээг 180 га газрыг бүрхсэн байгааг тогтоожээ. Орхон аймгийн нийт өрхийн 70 орчим хувь нь гэр хороололд амьдарч байгаа юм. Үүнээс улбаалан хог ачилтын асуудал тулгамдсан асуудлын нэг болоод байгаа юм. Учир нь гэр хорооллын нэг багт 45-60 хоногийн давтамжтай хог ачилт хийгдэж байгаа нь иргэдийн дунд бухимдал үүсгэж байгаа гол шалтгаан болдог.  Тиймээс аймгийн хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах зорилгоор ХТГ, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Ухаалаг Эрдэнэт” төслийн хүрээнд богино хугацаатай туршилтын төслийг эхлүүлэх гэж байна.

 Орхон аймгийн төвлөрсөн хогийн цэг болох Алтанбулагийн толгой албан ёсоор 80.3 га газрыг хамардаг байсан бол хог хаягдлын овор, төрөл, иргэд аж ахуй нэгжийн хариуцлагагүй үйлдлийн улмаас өнөөдрийн байдлаар 180 га газрыг бүрхэж хэмжээгээ тэлсэн байна. Өнгөрсөн 7-р сараас эхлэн аймгийн төвлөрсөн хогийн цэгт 10 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй эрдэмтдийн баг ирж ажиллан хог хаягдлыг цэгийн талбайн хэмжээг 180 га газрыг бүрхсэн байгааг тогтоожээ. Орхон аймгийн нийт өрхийн 70 орчим хувь нь гэр хороололд амьдарч байгаа юм. Үүнээс улбаалан хог ачилтын асуудал тулгамдсан асуудлын нэг болоод байгаа юм. Учир нь гэр хорооллын нэг багт 45-60 хоногийн давтамжтай хог ачилт хийгдэж байгаа нь иргэдийн дунд бухимдал үүсгэж байгаа гол шалтгаан болдог.  Тиймээс аймгийн хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах зорилгоор ХТГ, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Ухаалаг Эрдэнэт” төслийн хүрээнд богино хугацаатай туршилтын төслийг эхлүүлэх гэж байна.

 Орхон аймгийн төвлөрсөн хогийн цэг болох Алтанбулагийн толгой албан ёсоор 80.3 га газрыг хамардаг байсан бол хог хаягдлын овор, төрөл, иргэд аж ахуй нэгжийн хариуцлагагүй үйлдлийн улмаас өнөөдрийн байдлаар 180 га газрыг бүрхэж хэмжээгээ тэлсэн байна. Өнгөрсөн 7-р сараас эхлэн аймгийн төвлөрсөн хогийн цэгт 10 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй эрдэмтдийн баг ирж ажиллан хог хаягдлыг цэгийн талбайн хэмжээг 180 га газрыг бүрхсэн байгааг тогтоожээ. Орхон аймгийн нийт өрхийн 70 орчим хувь нь гэр хороололд амьдарч байгаа юм. Үүнээс улбаалан хог ачилтын асуудал тулгамдсан асуудлын нэг болоод байгаа юм. Учир нь гэр хорооллын нэг багт 45-60 хоногийн давтамжтай хог ачилт хийгдэж байгаа нь иргэдийн дунд бухимдал үүсгэж байгаа гол шалтгаан болдог.  Тиймээс аймгийн хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах зорилгоор ХТГ, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Ухаалаг Эрдэнэт” төслийн хүрээнд богино хугацаатай туршилтын төслийг эхлүүлэх гэж байна.

 Орхон аймгийн төвлөрсөн хогийн цэг болох Алтанбулагийн толгой албан ёсоор 80.3 га газрыг хамардаг байсан бол хог хаягдлын овор, төрөл, иргэд аж ахуй нэгжийн хариуцлагагүй үйлдлийн улмаас өнөөдрийн байдлаар 180 га газрыг бүрхэж хэмжээгээ тэлсэн байна. Өнгөрсөн 7-р сараас эхлэн аймгийн төвлөрсөн хогийн цэгт 10 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй эрдэмтдийн баг ирж ажиллан хог хаягдлыг цэгийн талбайн хэмжээг 180 га газрыг бүрхсэн байгааг тогтоожээ. Орхон аймгийн нийт өрхийн 70 орчим хувь нь гэр хороололд амьдарч байгаа юм. Үүнээс улбаалан хог ачилтын асуудал тулгамдсан асуудлын нэг болоод байгаа юм. Учир нь гэр хорооллын нэг багт 45-60 хоногийн давтамжтай хог ачилт хийгдэж байгаа нь иргэдийн дунд бухимдал үүсгэж байгаа гол шалтгаан болдог.  Тиймээс аймгийн хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах зорилгоор ХТГ, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Ухаалаг Эрдэнэт” төслийн хүрээнд богино хугацаатай туршилтын төслийг эхлүүлэх гэж байна.

 Орхон аймгийн төвлөрсөн хогийн цэг болох Алтанбулагийн толгой албан ёсоор 80.3 га газрыг хамардаг байсан бол хог хаягдлын овор, төрөл, иргэд аж ахуй нэгжийн хариуцлагагүй үйлдлийн улмаас өнөөдрийн байдлаар 180 га газрыг бүрхэж хэмжээгээ тэлсэн байна. Өнгөрсөн 7-р сараас эхлэн аймгийн төвлөрсөн хогийн цэгт 10 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй эрдэмтдийн баг ирж ажиллан хог хаягдлыг цэгийн талбайн хэмжээг 180 га газрыг бүрхсэн байгааг тогтоожээ. Орхон аймгийн нийт өрхийн 70 орчим хувь нь гэр хороололд амьдарч байгаа юм. Үүнээс улбаалан хог ачилтын асуудал тулгамдсан асуудлын нэг болоод байгаа юм. Учир нь гэр хорооллын нэг багт 45-60 хоногийн давтамжтай хог ачилт хийгдэж байгаа нь иргэдийн дунд бухимдал үүсгэж байгаа гол шалтгаан болдог.  Тиймээс аймгийн хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах зорилгоор ХТГ, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Ухаалаг Эрдэнэт” төслийн хүрээнд богино хугацаатай туршилтын төслийг эхлүүлэх гэж байна.

 Орхон аймгийн төвлөрсөн хогийн цэг болох Алтанбулагийн толгой албан ёсоор 80.3 га газрыг хамардаг байсан бол хог хаягдлын овор, төрөл, иргэд аж ахуй нэгжийн хариуцлагагүй үйлдлийн улмаас өнөөдрийн байдлаар 180 га газрыг бүрхэж хэмжээгээ тэлсэн байна. Өнгөрсөн 7-р сараас эхлэн аймгийн төвлөрсөн хогийн цэгт 10 орчим хүний бүрэлдэхүүнтэй эрдэмтдийн баг ирж ажиллан хог хаягдлыг цэгийн талбайн хэмжээг 180 га газрыг бүрхсэн байгааг тогтоожээ. Орхон аймгийн нийт өрхийн 70 орчим хувь нь гэр хороололд амьдарч байгаа юм. Үүнээс улбаалан хог ачилтын асуудал тулгамдсан асуудлын нэг болоод байгаа юм. Учир нь гэр хорооллын нэг багт 45-60 хоногийн давтамжтай хог ачилт хийгдэж байгаа нь иргэдийн дунд бухимдал үүсгэж байгаа гол шалтгаан болдог.  Тиймээс аймгийн хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах зорилгоор ХТГ, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр хамтран “Ухаалаг Эрдэнэт” төслийн хүрээнд богино хугацаатай туршилтын төслийг эхлүүлэх гэж байна.

   Орхон аймгийн төвлөрсөн хогийн цэг Алтанбулагийн толгой хотын төвөөс 14 км бол алслагдсан цэгээс 26 км орчим зайд байрладаг. 180 га газрыг бүрхэж буй тус цэгт 84 нэр төрлийн түүхий эдийг бэлтгэж болохоор байгаа юм. Гэвч тус цэгээс өнөөдрийн байдлаар олборлолт огт хийгдэхгүй байгаа юм. Цаашид дээрх төслийн эерэг нөлөөлөлөөр иргэд эх үүсвэр дээрээ хог хаягдалаа ангилан ялгах дадал хандлага тогтох юм. Үүнийг дагаад дахивар хог хаягдлыг авах цэгүүд тогтвортой ажиллаж эхэлнэ. Ингэснээр хог хаягдлыг бууруулах, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах боломж бүрлэнэ.

About Post Author