2022 оны 8 сарын 11
19.5°C

Эрдэнэт пост

ИРГЭН ТАНЫ МЭДЭХ ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ

ОРХОН АЙМАГТ 450 ИНЖЕНЕРИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛНО

Орхон аймгийн Засаг даргын санаачилгаар Орхон аймагт “Эрдэнэт 45”  450 инженерийн зөвлөгөөн энэ сарын 15-ны өдөр зохоин байгуулагдана. Уг зөвлөгөөнд Эрдэнэт Ус, ЭБЦТС, Эрдэнэт үйлдвэр, Эрдэнэт ДЦС зэрэг хотын дэд бүтцийн асуудал хариуцдаг инженерүүд болон хувийн хэвшлийн салбарт ажилладаг мэргэжилтнүүд оролцох юм. Уг зөвлөгөөний үеэр инженерийн шийдэл шаардлагатай байгаа ажлуудад инженерүүдтэй хамтран ажиллахаар аймгийн Засаг дарга төлөвлөжээ.

Орхон аймгийн Засаг даргын санаачилгаар Орхон аймагт “Эрдэнэт 45”  450 инженерийн зөвлөгөөн энэ сарын 15-ны өдөр зохоин байгуулагдана. Уг зөвлөгөөнд Эрдэнэт Ус, ЭБЦТС, Эрдэнэт үйлдвэр, Эрдэнэт ДЦС зэрэг хотын дэд бүтцийн асуудал хариуцдаг инженерүүд болон хувийн хэвшлийн салбарт ажилладаг мэргэжилтнүүд оролцох юм. Уг зөвлөгөөний үеэр инженерийн шийдэл шаардлагатай байгаа ажлуудад инженерүүдтэй хамтран ажиллахаар аймгийн Засаг дарга төлөвлөжээ.

About Post Author