2022 оны 8 сарын 11
19.6°C

Эрдэнэт пост

ИРГЭН ТАНЫ МЭДЭХ ЭРХИЙН ТӨЛӨӨ

Гэр хорооллын гэрэлтүүлгийг солих ажил дууслаа 

Гэр хорооллын 13 багийн гэрэлтүүлгийг солих, засварлах ажил 100 хувь дууслаа

Өнгөрсөн өвөл Засаг даргын захирамжаар  ажлын хэсэг байгуулагдаж аймгийн хэмжээн дэх нийт гэрэлтүүлэгт үзлэг хийх ажлыг зохион байгуулсан. Ингэхэд аймгийн хэмжээнд нийт гэрэлтүүлгийн асалт гэр хороололд 60 хувь, төв зам дагуу 98 хувь  байгааг 100 хувь болгох зорилт тавин орон нутгийн төсвөөс хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдэн ажлыг эхлүүлсэн билээ. 

      Энэ хүрээнд гэр хорооллын 13 багт гэрэлтүүлгийн тэжээлийн блок, толгой, кабель солих ажлыг  “Орхонтек” ХХК  орон нутгийн  төсвийн  нэг тэрбум 300 сая төгрөгийн  хөрөнгө оруулалтаар  гүйцэтгэж 1368 ширхэг гэрэлтүүлгийн толгой,   эрчим хүчийг хувиар хэмнэх 30 ширхэг ухаалаг алсын зайн удирдлагын самбар, 70874 метр кабелийн утас шинэчлэн асалтыг 95-100 хувьд хүргэлээ. 

         Их залуу багт хамгийн их 172 ширхэг гэрэлтүүлгийн тэжээлийн блок, толгой, кабель солих ажил гүйцэтгэсэн бол Баянцагаан багт 71 гэрэлтүүлгийн ажил хийгдсэн байна. Гүйцэтгэгч компани дөрвөн жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлаа хариуцах юм.   Аймгийн хэмжээнд гэрэлтүүлгийн ажлыг гэр хороолол, орон сууцны хороолол, авто зам дагуу, цамхагт гэрэлтүүлэг гэсэн дөрвөн чиглэлээр хийж байгаа.

      Уг ажлуудыг Орхон аймгийн найман компани гүйцэтгэж байгаа юм. Гэр хорооллын гудам дунд нийтдээ 220 гэрэлтүүлэг шинээр хийгдэж байгаа бол, Уртбулаг багт 11 ширхэг гэрэлтүүлэг, зам дагуу 29 ширхэг гэрэлтүүлгийн ажил хийж гүйцэтгээд байна. 

About Post Author